fbpx

הוראות לאחר סתימה לבנה

הוראות לאחר סתימה לבנה החומר לסתימה הלבנה מוקשה ע”י אור של גז אלמיום. הקשיה חלקית מושגת מיד בתום הטיפול, אולם ההקשיה הסופית הינה לאחר 24 שעות. החומר עמיד במשך שנתיים. לאחר מכן האטימה עדיין קיימת אולם החומר משנה את צבעו ולכן במקומות בולטים יש להחליפו מדי שנתיים. תופעת חילוף הצבע ועמידות החומר שונה אצל כל […]