ניידות השירות

העמותה מפעילה ניידות שיניים המכילות את כל הציוד הנדרש. הציוד הינו ציוד נייד המועלה לבית המטופל ובאמצעותו ניתן לבצע את רוב סוגי הטיפולים.

הניידות פועלות החל משנת 2000 ומגיעות לרוב חלקי הארץ*. המטרה העיקרית היא להגיע לאוכלוסיה שאינה מסוגלת להגיע לרופא שיניים במרפאה רגילה.

הניידת מגיעה אל בית המטופל (גם בבית אבות), הצוות מעלה את כל הציוד לבית המטופל, והטיפול מתבצע בביתו. כל הציוד הינו חדשני, ברובו חד פעמי, ברמת סטריליות גבוהה מאד, המתאים לטיפולי בית.

המרפאה הניידת עוברת ביקורת של משרד הבריאות והיא בעלת אישור ניהול תקין!

רכבי העמותה מומנו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

 

* בכפוף לנהלים והקריטריונים לפיהם העמותה מפעילה את מערך הפריסה הגיאוגרפית של פעילותיה