fbpx

טיפולי שיניים לניצולי שואה

יום צילומים מטעם ארגון לתת המעניקים בין היתר מימון לטיפולי שיניים לניצולי השואה בישראל, באמצעות העמותה לרפואת שיניים ניידת.